ONLINE PÅ KVPDAGEN.SE / 18 NOVEMBER / 2021

Årets viktigaste branschdag, Svenska Kyl & Värmepumpdagen är nu beslutad att hållas den 18 november 2021. Med tanke på rådande situation blir arrangemanget även i år i digital form, något som visade sig fungera mycket bra 2020. Seminarierna kommer att livesändas och tittarna kommer att kunna ställa frågor till föredragshållarna.

För mer information om sponsring och exponering i anslutning till KVP-dagen kontakta Mattias Penninger, 08-512 549 59 alt. mattias.penninger@skvp.se